آرایشگران بانوان

آرایشگران بانوان

رئیس اتحادیه: قمر تاج رستگار
شماره تلفن اتحادیه: 32230800
آدرس اتحادیه:

بجنورد

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1 منیره حصاری اعضاء هیئت مدیره 0
2 منوره علیزاده عصار اعضاء هیئت مدیره --
3 طوبی رضایی اعضاء هیئت مدیره 0
whatAapp icon
image