آلومینیوم فروشان

آلومینیوم فروشان

رئیس اتحادیه: زین العابدین جفاکش
شماره تلفن اتحادیه: 32748581
آدرس اتحادیه:

بجنورد-خیابان طالقانی غربی – جنب شرکت برق طبقه -۱ساختمان اتاق اصناف

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1 محمود فتح زاده عضو هیئت مدیره --
2 شهرام قدرت زاده اعضاء هیئت مدیره 0
3 مصطفی وطن دوست مقدم اعضاء هیئت مدیره 0
4 محمد قره باشلو اعضاء هیئت مدیره 0
whatAapp icon
image