آهن فروشان

آهن فروشان

رئیس اتحادیه: محمد اسدی
شماره تلفن اتحادیه: 32252092
آدرس اتحادیه:

بجنورد-خیابان چمران ابتدای بلوار معرفت

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1 عباسعلی شرافت عضو هیات مدیره اتحادیه --
2 مهدی طبسی عضو هیات مدیره اتحادیه --
3 محمد امینی فرد عضو هیات مدیره اتحادیه --
4 ایرج قاینی عضو هیات مدیره اتحادیه --
whatAapp icon
image