درودگران

درودگران

رئیس اتحادیه: محمدعلی یزدان پناه
شماره تلفن اتحادیه: 05832253137
آدرس اتحادیه:

خیابان ینگه قلعه، بالاتر از مسجدالنبی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1 محمد اسماعیل معماریانی عضو هیات مدیره اتحادیه --
2 جهانبخش سیفی زوباران عضو هیات مدیره اتحادیه --
3 علی لنگری عضو هیات مدیره اتحادیه --
4 حامد فیروزه عضو هیات مدیره اتحادیه -
whatAapp icon
image