نانوایان

نانوایان

رئیس اتحادیه: الیاس رحمتی
شماره تلفن اتحادیه: 32258778- 32250476
آدرس اتحادیه:

بجنورد-خیابان ۱۷ شهریور جنوبی کوچه فارابی نبش ۴ راه اول پ ۵۸

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1 سید محمد عفتی عضو هیات مدیره اتحادیه --
2 رسول نیستانی عضو هیات مدیره اتحادیه --
3 محمد امیرآبادی عضو هیات مدیره اتحادیه --
4 مسلم صمدی کلاته عضو هیات مدیره اتحادیه --
whatAapp icon
image