نبات و آبنبات ریزان

نبات و آبنبات ریزان

رئیس اتحادیه: رضا فدایی
شماره تلفن اتحادیه: 32254738
آدرس اتحادیه:

بجنورد-خیابان امام خمینی شرقی پشت مسجد امام حسین

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1 نادر رست عضو هیات مدیره اتحادیه --
2 پرویز فدایی عضو هیات مدیره اتحادیه --
3 جعفر آرمند عضو هیات مدیره اتحادیه --
4 قدرت الله شادکامی عضو هیات مدیره اتحادیه --
whatAapp icon
image