مکانیک و تراشکاران

مکانیک و تراشکاران

رئیس اتحادیه: فرج الله رازیان
شماره تلفن اتحادیه: 32226071
آدرس اتحادیه:

بجنورد

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1 عیسی افشار فرد عضو هیات مدیره اتحادیه 0
2 قربان محمد اسمائی عضو هیات مدیره اتحادیه 0
3 رضا صبوری راد عضو هیات مدیره اتحادیه 0
4 طاهر محمدیان عضو هیات مدیره اتحادیه 0
whatAapp icon
image