میوه و تره بار

میوه و تره بار

رئیس اتحادیه: امید فیروزه ای
شماره تلفن اتحادیه: 32240633
آدرس اتحادیه:

بجنورد- میدان کارگر جنب بانک صادرات میوه فروشی فیروزه ای

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1 امید فیروزه ای عضو هیات مدیره اتحادیه --
2 علی رئوف نیا عضو هیات مدیره اتحادیه 0
3 اسماعیل وحدانی عضو هیات مدیره اتحادیه 0
4 مجید صفری عضو هیات مدیره اتحادیه 0
5 رمضان اصغری بریمانلو عضو هیات مدیره اتحادیه 0
whatAapp icon
image