مشاورین اتومبیل و موتور سیکلت

مشاورین اتومبیل و موتور سیکلت

رئیس اتحادیه: علی بابایی زاده
شماره تلفن اتحادیه: 32250517
آدرس اتحادیه:

بجنورد- خیابان امام خمینی شرقی –مقابل کوچه سیدی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1 علیرضا بابائی زاده عضو هیات مدیره اتحادیه --
2 غلامعلی فیروزه عضو هیات مدیره اتحادیه 0
3 نعمت دادجو عضو هیات مدیره اتحادیه 0
4 سعید حاجی کرمانی عضو هیات مدیره اتحادیه 0
whatAapp icon
image