مشاورین املاک

مشاورین املاک

رئیس اتحادیه: جلیل محمدزاده
شماره تلفن اتحادیه: 32262470
آدرس اتحادیه:

بجنورد- امام خمینی شرقی بلوار استقلال جنوبی مقابل مخابرات امام علی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1 جلیل محمدزاده عضو هیات مدیره اتحادیه --
2 محسن شیری عضو هیات مدیره اتحادیه 0
3 سید اسماعیل حسینی معصوم عضو هیات مدیره اتحادیه 0
4 امیدرضا جعفری عضو هیات مدیره اتحادیه 0
whatAapp icon
image