لبنیات، مرغ فروشان و قصابان

لبنیات، مرغ فروشان و قصابان

رئیس اتحادیه: حسین قاسم زاده
شماره تلفن اتحادیه: 32748203
آدرس اتحادیه:

بجنورد-خیابان طالقانی غربی – جنب شرکت برق طبقه -۱ساختمان اتاق اصناف

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1 بهداد صدقی فر عضو هیات مدیره اتحادیه --
2 مریم ابراهیمی عضو هیات مدیره اتحادیه --
whatAapp icon
image