لاستیک و ادوات کشاورزی

لاستیک و ادوات کشاورزی

رئیس اتحادیه: رمضان وفادار
شماره تلفن اتحادیه: 32221853
آدرس اتحادیه:

بجنورد- بلوار مدرس جنب هنرستان محمودیه مابین میلان ۵۰ و ۵۲

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1 رمضان وفادار عضو هیات مدیره اتحادیه --
2 محسن حسن زاده عضو هیات مدیره اتحادیه 0
3 شهرام اصفهانی عضو هیات مدیره اتحادیه 0
4 محمدحسین بازرگان عضو هیات مدیره اتحادیه 0
5 کیانوش محمدی عضو هیات مدیره اتحادیه 0
whatAapp icon
image