لوازم تحریر

لوازم تحریر

رئیس اتحادیه: بهروز خواجوی
شماره تلفن اتحادیه: 32748224
آدرس اتحادیه:

بجنورد- ۱۷ شهریور جنوبی روبروی کوچه سعدی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1 بهروز خواجوی عضو هیات مدیره اتحادیه --
2 عباس ناصری عضو هیات مدیره اتحادیه --
3 پیمان میلانی عضو هیات مدیره اتحادیه --
4 مسعود سلماسی عضو هیات مدیره اتحادیه --
5 علی النقی حقانی عضو هیات مدیره اتحادیه --
whatAapp icon
image