قنادان و شیرینی فروشان

قنادان و شیرینی فروشان

رئیس اتحادیه: علی رحمتی
شماره تلفن اتحادیه: 32720240
آدرس اتحادیه:

بجنورد- خیابان حسینی معصوم حسینی معصوم ۲۳ بن بست

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1 علی رحمتی عضو هیات مدیره اتحادیه --
2 ابوالقاسم تقی زاده فاروجی عضو هیات مدیره اتحادیه 0
3 محسن حداد عضو هیات مدیره اتحادیه 0
4 محسن نبی پور عضو هیات مدیره اتحادیه 0
5 سید علی قاتقچی عضو هیات مدیره اتحادیه 0
whatAapp icon
image