فروشندگان لوله و لوازم بهداشتی ساختمان

فروشندگان لوله و لوازم بهداشتی ساختمان

رئیس اتحادیه: علی اکبر عزمی
شماره تلفن اتحادیه: 32252696
آدرس اتحادیه:

بجنورد- ۱۷ شهریور مقابل کوچه سعدی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1 علی اکبر عزمی عضو هیات مدیره اتحادیه --
2 محسن خانلقی عضو هیات مدیره اتحادیه 0
3 محمد قدرت زاده عضو هیات مدیره اتحادیه 0
4 بابک مظاهری عضو هیات مدیره اتحادیه 0
5 ابراهیم شاددل عضو هیات مدیره اتحادیه 0
whatAapp icon
image