فروشندگان مصالح ساختمانی

فروشندگان مصالح ساختمانی

رئیس اتحادیه: مهدی کمالی
شماره تلفن اتحادیه: 32748587
آدرس اتحادیه:

بجنورد- خیابان طالقانی غربی – جنب شرکت برق طبقه -۱ساختمان اتاق اصناف

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1 فتح اله فیض پور عضو هیات مدیره اتحادیه --
2 محمد تقی رشیدی عضو هیات مدیره اتحادیه --
3 محمدمجید رازی عضو هیات مدیره اتحادیه --
4 ابوالفضل صمدی بجنوردی عضو هیات مدیره اتحادیه --
whatAapp icon
image