فروشندگان کیف و کفش

فروشندگان کیف و کفش

رئیس اتحادیه: علیرضا گودرزی
شماره تلفن اتحادیه: 32743058
آدرس اتحادیه:

بجنورد- خیابان شهید بهشتی جنوبی کوچه شهید علوی جنب الکتریکی میلاد

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1 بهروز دباغیان عضو هیات مدیره اتحادیه --
2 امیر محمد آرش عضو هیات مدیره اتحادیه --
3 مهدی مشایخی عضو هیات مدیره اتحادیه --
whatAapp icon
image