فروشندگان لوازم خانگی

فروشندگان لوازم خانگی

رئیس اتحادیه: حسین اصغرزاده
شماره تلفن اتحادیه: 32221292
آدرس اتحادیه:

بجنورد- خیابان شریعتی شمالی جنب اداره پست

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1 حسین اصغرزاده مقدم عضو هیات مدیره اتحادیه --
2 رضا محمدی عضو هیات مدیره اتحادیه 0
3 بهزاد کلاهدوز عضو هیات مدیره اتحادیه 0
4 حسین صمدی شادلو عضو هیات مدیره اتحادیه 0
5 احمد انتظاری عضو هیات مدیره اتحادیه 0
whatAapp icon
image