فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر و نقره

فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر و نقره

رئیس اتحادیه: مجید امیدوار
شماره تلفن اتحادیه: 32212570
آدرس اتحادیه:

بجنورد

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1 مجید مومن زاده عضو هیات مدیره اتحادیه --
2 مهدی مومن زاده عضو هیات مدیره اتحادیه --
3 فریدون قلوبی عضو هیات مدیره اتحادیه --
4 حسن فیضی عضو هیات مدیره اتحادیه --
whatAapp icon
image