عکاسان و فیلمبرداران

عکاسان و فیلمبرداران

رئیس اتحادیه: علی نوروزی
شماره تلفن اتحادیه: 32246545
آدرس اتحادیه:

بجنورد- چمران جنب کوچه حنایی روبروی گاراژ اسفراین

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1 علی نوروزی عضو هیات مدیره اتحادیه --
2 بیژن فاضلیان عضو هیات مدیره اتحادیه 0
3 محمدرضا دوامی عضو هیات مدیره اتحادیه 0
4 مسعود بهروزی نژاد عضو هیات مدیره اتحادیه 0
whatAapp icon
image