شیشه بران و فروشندگان شیشه و آینه

شیشه بران و فروشندگان شیشه و آینه

رئیس اتحادیه: علی جعفرزاده
شماره تلفن اتحادیه: 32248581
آدرس اتحادیه:

بجنورد-خیابان طالقانی غربی – جنب شرکت برق طبقه -۱ساختمان اتاق اصناف

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1 علی جعفر زاده عضو هیات مدیره اتحادیه --
2 محسن جفاکش مقدم عضو هیات مدیره اتحادیه 0
3 جواد نیستانی عضو هیات مدیره اتحادیه 0
4 حسین عطائی غلام عضو هیات مدیره اتحادیه 0
5 میکائیل یزدانی عضو هیات مدیره اتحادیه 0
whatAapp icon
image