شرکت فنی، مشاوره ای و خدمات رایانه

شرکت فنی، مشاوره ای و خدمات رایانه

رئیس اتحادیه: مهدی امیدوار
شماره تلفن اتحادیه: 32227227
آدرس اتحادیه:

بجنورد-خیابان شریعتی جنوبی کوچه شهید ولی نژاد ۴ راه اول ساختمان اتحادیه

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1 مهدی امیدوار عضو هیات مدیره اتحادیه --
2 مجید توسلیان عضو هیات مدیره اتحادیه 0
3 سیاوش خراسانی عضو هیات مدیره اتحادیه 0
4 امیر خرمی عضو هیات مدیره اتحادیه 0
5 ابراهیم منفردی عضو هیات مدیره اتحادیه 0
whatAapp icon
image