رستوران داران و غذا فروشان

رستوران داران و غذا فروشان

رئیس اتحادیه: احمد رحمانی
شماره تلفن اتحادیه: 32258125
آدرس اتحادیه:

بجنورد- خیابان طالقانی غربی – جنب شرکت برق طبقه -۱ساختمان اتاق اصناف

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1 حمیدرضا دادجو عضو هیات مدیره اتحادیه --
2 علی قدرتی فرد عضو هیات مدیره اتحادیه --
3 حسین سروری عضو هیات مدیره اتحادیه --
4 محسن کوهستانی عضو هیات مدیره اتحادیه --
whatAapp icon
image