درب و پنجره سازی آهنی

درب و پنجره سازی آهنی

رئیس اتحادیه: احمد
شماره تلفن اتحادیه: احمد رحمانی
آدرس اتحادیه:

بجنورد-پشت شهربازی خیابان فلاحت انبار شرکت تعاونی پروفیل پ ۱۲۴

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1 احمد رحمانی عضو هیات مدیره اتحادیه --
2 مرتضی حصاری عضو هیات مدیره اتحادیه 0
3 سید جواد آل نبی عضو هیات مدیره اتحادیه 0
4 سید عباس شریفیان عضو هیات مدیره اتحادیه 0
5 سیدرضا آل نبی عضو هیات مدیره اتحادیه 0
whatAapp icon
image