اتوکشان و تابلوسازان

اتوکشان و تابلوسازان

رئیس اتحادیه: یونس محجوری
شماره تلفن اتحادیه: 32748203
آدرس اتحادیه:

بجنورد-خیابان طالقانی غربی – جنب شرکت برق طبقه -۱ساختمان اتاق اصناف

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1 علی غلامی اعضاء هیئت مدیره 0
2 صفر صفاری امان اعضاء هیئت مدیره 0
3 احمد خرمی اعضاء هیئت مدیره 0
4 سبحانقلی گریوانی اعضاء هیئت مدیره 0
whatAapp icon
image