خیاطان

خیاطان

رئیس اتحادیه: عباس نوری
شماره تلفن اتحادیه: 32748203
آدرس اتحادیه:

بجنورد-خیابان طالقانی غربی – جنب شرکت برق طبقه -۱ساختمان اتاق اصناف

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1 عباس نوری عضو هیات مدیره اتحادیه --
2 رضا روح آزاد عضو هیات مدیره اتحادیه 0
3 فرید سعادت عضو هیات مدیره اتحادیه 0
4 اسماعیل ساجدی عضو هیات مدیره اتحادیه 0
5 سهیلا پوررمضان عضو هیات مدیره اتحادیه 0
whatAapp icon
image