تعویض روغن، پنچرگیری و صافکاری

تعویض روغن، پنچرگیری و صافکاری

رئیس اتحادیه: محسن منصوری
شماره تلفن اتحادیه: 32313246
آدرس اتحادیه:

بجنورد-خیابان امام خمینی غربی – بلوار نیروگاه- مقابل بانک صادرات

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1 محسن منصوری عضو هیات مدیره اتحادیه --
2 ابراهیم فیروزه عضو هیات مدیره اتحادیه 0
3 سید عباس سیدی زاده عضو هیات مدیره اتحادیه 0
4 مصطفی قلی پور عضو هیات مدیره اتحادیه 0
5 بهمن پیراور عضو هیات مدیره اتحادیه 0
whatAapp icon
image