تعمیرکاران لوازم برقی و خانگی

تعمیرکاران لوازم برقی و خانگی

رئیس اتحادیه: مسعود فیروزیان
شماره تلفن اتحادیه: 32748587
آدرس اتحادیه:

بجنورد-خیابان طالقانی غربی – جنب شرکت برق طبقه -۱ساختمان اتاق اصناف

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1 سید محمد حسینی عضو هیات مدیره اتحادیه --
2 محمد کاوی عضو هیات مدیره اتحادیه --
3 علی فکور عضو هیات مدیره اتحادیه --
4 علی صایمی عضو هیات مدیره اتحادیه --
whatAapp icon
image