پارچه فروشان

پارچه فروشان

رئیس اتحادیه: عبدالله معماریانی
شماره تلفن اتحادیه: 32748587
آدرس اتحادیه:

بجنورد

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1 منوچهر شایگان عضو هیات مدیره اتحادیه --
2 کیارش معماریانی عضو هیات مدیره اتحادیه --
3 فرشاد سروی عضو هیات مدیره اتحادیه --
4 جمشید طاهری عضو هیات مدیره اتحادیه --
whatAapp icon
image