پوشاک فروشان

پوشاک فروشان

رئیس اتحادیه: سهراب خطیب
شماره تلفن اتحادیه: 32748581
آدرس اتحادیه:

بجنورد-خیابان طالقانی غربی – جنب شرکت برق طبقه -۱ساختمان اتاق اصناف

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1 علی صادقی عضو هیات مدیره اتحادیه --
2 افراسیاب خطیب عضو هیات مدیره اتحادیه --
3 ابراهیم داودی عضو هیات مدیره اتحادیه --
4 محمدرضا مودی عضو هیات مدیره اتحادیه --
whatAapp icon
image