الکتریکی و تلفن همراه

الکتریکی و تلفن همراه

رئیس اتحادیه: محسن فتح زاده
شماره تلفن اتحادیه: 32226536
آدرس اتحادیه:

بجنورد-خیابان شهید بهشتی جنوبی – کوچه اوقاف

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1 محسن فتح زاده عضو هیات مدیره اتحادیه --
2 احمدرضا کلاته عضو هیات مدیره اتحادیه 0
3 علیرضا مشکین فام عضو هیات مدیره اتحادیه 0
4 حمید حقانی حصاری عضو هیات مدیره اتحادیه 0
5 مجید ملکشی عضو هیات مدیره اتحادیه 0
whatAapp icon
image